Šilalės rajono savivaldybėje nesudarytos galimybės asmenims su proto ir/ar psichikos negalia gauti šeimoje ir bendruomenėje teikiamas paslaugas. Institucinės socialinės globos paslaugos teikiamos Adakavo socialinių paslaugų namuose.

Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šilalės rajone“ projektu, kuris vykdomas su partneriais – Šilalės rajono socialinių paslaugų namais, Adakavo socialinių paslaugų namais, asociacija „Žadeikių sūkurys“, numatoma Šilalės rajone statyti vienus naujus grupinio gyvenimo namus ir remontuoti esamą pastatą grupinio gyvenimo namams įkurti, apgyvendinant 20 asmenų, pritaikyti turimas patalpas socialinių dirbtuvių veikloms ir vykdyti dienos užimtumo paslaugą jau įrengtose patalpose, įsigyti veikloms būtinus baldus ir įrangą.

Grupinio gyvenimo namų gyventojams bus teikiamos dienos užimtumo, darbinių, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos. Projektu siekiama sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, sudaryti sąlygas asmenims su proto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) gauti individualias, jų poreikius atitinkančias, bendruomenės paslaugas.

Vienoje iš veiklų numatyta projekto lėšomis suremontuoti patalpas socialinių dirbtuvių veiklai, sudarant sąlygas paslaugas gauti 12 asmenų, socialines dirbtuves aprūpinant reikiamais baldais ir įranga.

Socialinės dirbtuvėse planuojama vykdyti ši veikla – daržovių auginimas, šaldymas, džiovinimas. Šioms veikloms vykdyti nupirktos šios priemonės: malkų kapoklė, liofilizatorius, šaldiklis, malimo ir smulkinimo aparatas, maišelių užlydytojas, šiltnamis, darbo vietos baldų komplektas.

Įgyvendinant viešųjų pirkimų procedūras, 2 kartus skelbiant plėvelinio šiltnamio pirkimą, kuriam buvo numatyta 36000 eurų, negauta nei vieno pasiūlymo. Pakeitus techninę specifikaciją ir paskelbus naują pirkimą, už 17300 eurų nupirktas 80 kv. m polikarbonatinis šiltnamis, kuriame bus įrengta laistymo bei šildymo sistemos, drėkinimo stalai, atvesta elektra ir vanduo. Šiltnamį sumontuos ir personalą apmokys MB „Švarūs sprendimai“.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija