Šios savivaldybių tarybų kadencijos metu du trečdaliai savivaldybių (38 iš 60) bent kartą įgyvendino dalyvaujamąjį biudžetą. Dešimtadalis jų tai daro kasmet, rodo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) atlikta apžvalga.

Iš viso nuo kadencijos pradžios savivaldybių gyventojai jau nusprendė dėl 4,4 mln. eurų panaudojimo. Įprastai dalyvaujamajam biudžetui savivaldybės skiria nuo 8 iki 350 tūkst. eurų.

Per praėjusius metus beveik 70 tūkst. gyventojų pusėje (32) visų savivaldybių balsuodami išsirinko 94 projektus už 2,3 mln. eurų. Vidutiniškai, viena savivaldybė sulaukia apie 11 idėjų, susijusių su savivaldybių infrastruktūros, gyvenamosios aplinkos gerinimu.

TILS atliktos apžvalgos metu paaiškėjo, jog didžiausi iššūkiai, su kuriais susiduria savivaldybės įgyvendinant dalyvaujamuosius biudžetus, yra kokybiško gyventojų į(si)traukimo trūkumas, dėl padidėjusių kainų išaugusi rizika neįgyvendinti laimėjusių projektų bei pilietinių technologijų (ang. CivicTech) trūkumas.

11 savivaldybių dalyvaujamuosius biudžetus rengia arba šiais mokslo metais planuoja rengti ir mokyklose (Akmenės, Kauno, Klaipėdos, Kretingos, Lazdijų, Molėtų, Tauragės ir Vilkaviškio rajonų, Klaipėdos, Šiaulių miestų, Rietavo savivaldybės).

„Džiaugiuosi, jog vis daugiau savivaldybių įtraukia gyventojus į sprendimų priėmimą per dalyvaujamojo biudžeto veiklas – labai norėčiau, kad tai taptų įpročiu. Taip pat ne mažiau svarbu, kad savivaldybės išsikeltų konkrečius, pamatuojamus ir įgyvendinamus tikslus ir galėtų turimais duomenimis pagrįsti, ar kasmet geriau įtraukia gyventojus į savo veiklą,” – sako „Transparency International“ Lietuvos skyriaus l.e.p. vadovė Ingrida Kalinauskienė.

TILS šiandien organizuoja penktąjį „Dalyvaujamojo biudžeto forumą“, kurio metu savivaldybių, mokyklų atstovai bei aktyvūs piliečiai pasidalins geraisiais dalyvaujamojo biudžeto pavydžiais ir pamokomis.

Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir balsuodami renka labiausiai patikusias.

Daugiau informacijos apie dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvas: www.dalyvaujamasisbiudzetas.lt.

Apžvalga parengta remiantis visų savivaldybių pateikta informacija į 2022 m. rugpjūčio mėn. TILS užklausą apie savivaldybių vykdytas dalyvaujamojo biudžeto veiklas 2021 m. liepos mėn. – 2022 m. rugpjūčio mėn.

Trumpą rezultatų apžvalgą galite rasti čia, dalyvaujamąjį biudžetą įgyvendinančių savivaldybių žemėlapį – čia, išsamius savivaldybių atsakymus (kalba netaisyta) – čia.

Daugiau informacijos:

Ingrida Kalinauskienė, ingrida@transparency.lt, +370 5 212 69 51