Lapkričio 23 d. savivaldybės posėdžių salėje vyko 9-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo visi tarybos nariai, administracijos skyrių vedėjai, specialistai bei kiti kviestieji asmenys. Posėdžio metu priimti 23 sprendimai.

Sprendimai, susiję su turtu

 Nuspręsta pirkti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai 2 kambarių, 54,47 kv. m naudingo ploto butą/patalpą-butą su rūsiu už 31 900,00 Eur.

Taryba nusprendė perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šilalės rajono savivaldybės administracijai Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: žemės sklypą ir sandėlį, esančius S. Girėno g. 22, Vytogalos k., Upynos sen.

Taip pat nuspręsta perduoti Šilalės rajono socialinių paslaugų namams patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: žemės sklypą ir gyvenamąjį namą, esančius Erelių g. 33, Struikų k., Šilalės kaimiškoji sen. ir žemės sklypą, esantį Erelių g. 34, Struikų k., Šilalės kaimiškoji sen. Taip pat gyvenamąjį namą, pėsčiųjų taką ir kiemo aikštelę, vandentiekio tinklus beo nuotekų šalinimo tinklus, esančius Piliakalnio g. 16C, Kvėdarnos mstl.

Patvirtinti aprašai, aprašymai ir nuostatai

 Posėdžio metu taryba patvirtino šiuos aprašus, aprašymus ir nuostatus:

  • Šilalės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašą;
  • Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymą;
  • Šilalės rajono savivaldybės pedagogų dalinio kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą;
  • Mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašą;
  • Šilalės rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašą;
  • Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatus;
  • Šilalės rajono savivaldybės valdomų įmonių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašą;
  • Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisiją ir jos nuostatus.

Kiti sprendimai

 Tarybos nariai pritarė Šilalės miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijai ir įsipareigojo skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšų Šilalės miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijai įgyvendinti 15,01 proc. nuo visų tinkamų strategijai finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 76 609,01 Eur. Jei Šilalės miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategija bus atrinkta finansuoti, Šilalės mieste bus įgyvendinti 6 bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektai.

Posėdžio metu pritarta 6 sprendimų pakeitimams.

Nuspręsta suteikti garantiją UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui imant 497 869 Eur paskolą, kur Šilalės rajono savivaldybės 23,94 proc. dalis sudaro 119 190 Eur, įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Tauragės regiono maisto / virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamoje švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ veikloje „Gerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga ir priemonėmis“ partnerio teisėmis

Patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų schemos ir Šilalės rajono savivaldybės sveikatos apsaugos programos (kodas 04) įgyvendinimo komisija.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

Šilalės rajono savivaldybės administracija