Spalio 18 d. Šilalės rajono savivaldybėje vyko Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdis, kuriame dalyvavo Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariai, Šilalės rajono savivaldybės pavaldžių įstaigų vadovai, seniūnijų seniūnai, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai.

Posėdžio metu svarstyta Šilalės rajono savivaldybės įstaigose, įmonėse bei organizacijose  susidariusi situacija dėl gaunamų grasinančių laiškų apie padėtus sprogmenis. Nutarta visų savivaldybės įstaigų vadovams sustiprinti savo objektų, teritorijų apsaugą, padidinti interesantų patekimo į įstaigą kontrolę, apie įtartinus asmenis ar rastus įtartinus daiktus nedelsiant pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 bei informuoti Šilalės rajono savivaldybės administraciją elektroniniu paštu info@silale.lt .

Taip pat aptarti veiksmai, kurie buvo vykdomi elektroniniu paštu  gavus grasinančius pranešimus apie padėtus sprogmenis, su kokiomis problemomis susidurta, ką reikėtų keisti, papildyti ir numatyti ateityje.

Posėdžio metu priimtas planas Šilalės rajono savivaldybės įstaigoms:

  1. Nedelsiant atnaujinti įstaigų Ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, numatant detalius veiksmus vykdant darbuotojų evakuaciją.
  1. Vadovaujantis atnaujintais Ekstremaliųjų situacijų planais organizuoti civilinės saugos funkcines evakuacijos pratybas, pratybų ataskaitas pateikti Šilalės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovui, Šilalės rajono savivaldybės vicemerui Ignui Gužauskiui, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarime Nr. 1295 „ Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“

Rekomenduota vadovams numatyti Ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose, kad darbuotojai, moksleiviai, ugdytiniai, pacientai, gyventojai, įstaigų interesantai ir kt. būtų evakuojami į kolektyvinius apsaugos statinius, o kolektyvinių apsaugos statinių valdytojams būti pasiruošusiems priimti evakuojamus žmones.

Baigdamas posėdį ESOC pirmininkas vicemeras Ignas Gužauskis padėkojo visiems už gerą darbą ir palinkėjo susitelkti, atsakingai organizuoti veiklas, būti budriems ir pasirengusiems operatyviai ir atsakingai reaguoti į įvairius grasintojų iššūkius.

Mero patarėja

Sandra Jokubauskė