Nr. Seniūnaitija

 

Kandidato vardas, pavardė Rinkimų data  ir laikas Vieta
1 Kalniškių

seniūnatija

Rasa Šlajutė-Račkauskė 2023-10-12

10 val.

Alvydo Lileikio

sodyboje

 

2 Tenenių

seniūnatija

 

Milda Dikčienė 2023-10-12

12 val.

Tenenių seniūnijoje

 

3 Pakalniškių

seniūnatija

 

Algimantas Grikšas 2023-10-12

14 val.

Algimanto Grikšo

sodyboje

Kviečiame gyventojus aktyviai dalyvauti seniūnaičių rinkimuose. Atvykstant būtina turėti asmens dokumentą.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Tenenių seniūnijos informacija