Vadovaudamiesi Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų visos dienos ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ 1.1 papunkčiu, 12 punktu, skelbiame Ikimokyklinio ugdymo grupės laukiančiųjų eiles.

Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ 2023 m. vaikų eilė

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija 2023 m. ikimokyklinio ugdymo vaikų eilė

2023 m. spalio 10 d. duomenimis, kitose ugdymo įstaigose eilių nėra.

Šilalės rajono savivaldybės administracija