Spalio 16 d. Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pareigas pradėjo eiti konkursą laimėjusi Sauga Vaičikauskienė. Naująją įstaigos vadovę sveikino Šilalės rajono savivaldybės vicemerė Jolanta Skrodenienė, kuri linkėjo naujai direktorei atrasti bei pamatyti įstaigą kitomis akimis, kad ji taptų traukos ir pasididžiavimo objektu, gero sutarimo kolektyve, bendrų siekių ir bendrų idėjų įgyvendinimo. Vicemerė pristatė naująją vadovę bibliotekos kolektyvui.

Sauga Vaičikauskienė 1983 m. Vilniaus kultūros mokykloje įgijo saviveiklinio dramos kolektyvo vadovo ir klubinės įstaigos darbuotojo kvalifikaciją, 1996 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo filologijos krypties bakalauro laipsnį, 2010 m. Kauno technologijos universitete įgijo viešojo administravimo krypties magistro laipsnį.

Nuo 1980 rugsėjo m. iki 1981 m. rugpjūčio mėnesio S. Vaičikauskienė Šilalės rajono Pajūralio kultūros namuose ėjo direktorės pareigas. Nuo 1984 m. rugpjūčio mėnesio iki 1985 m. birželio mėnesio dirbo dailės ir braižybos mokytoja Šilalės r. Laukuvos vidurinėje mokykloje. Ėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo metodininko pareigas Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus,  Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus bei Rietavo savivaldybės Tverų gimnazijose. Vadovavo dramos studijos mokyklėlei ,,Teatro raiška.“

Naujajai bibliotekos vadovei linkime energijos ir visokeriopos sėkmės darbuose.

Šilalės rajono savivaldybės administracija