Vadovaudamiesi numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 38 punktu informuojame, kad numatoma priimti sprendimą dėl adreso suteikimo žemės sklypui (pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – atskirųjų želdynų teritorijos), suformuotam Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės miesto seniūnijoje, Šilalės mieste prie Lokystos gatvės. Šiame sklype yra pastatas, kuris neregistruotas Nekilnojamojo turto registre.

Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.