Informuojame, kad Šilalės rajono savivaldybės taryba 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T1-221 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centro kūrimo inicijavimo“ pritarė Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centro kūrimo inicijavimui.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-589 „Dėl sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11.1 papunkčio reikalavimu, Šilalės rajono savivaldybė kreipiasi į visas Šilalės rajono savivaldybėje esančias privačias įstaigas, teikiančias sveikatos priežiūros paslaugas (nurodytas Aprašo III skyriuje) ir  prašo atsakyti, ar Jūsų atstovaujama sveikatos priežiūros įstaiga sutinka (nesutinka) funkcinio bendradarbiavimo pagrindu dalyvauti Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centro kūrimo veikloje.

Jei Jūsų atstovaujama įstaiga sutinka bendradarbiauti, prašome nurodyti, kokiu būdu užtikrinsite sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Šilalės rajono savivaldybės gyventojams pagal Aprašo 1 priedą.

Informaciją apie įgyvendinamą sveikatos priežiūros įstaigų tinklo vystymą (pertvarką) galima rasti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kompetenciju-centru-ir-regioninio-bendradarbiavimo-modeliu-pagristos-asmens-sveikatos-prieziuros-istaigu-tinklo-vystymas.

Oficialų atsakymą raštu prašome pateikti iki 2023 m. spalio 17 d. imtinai el. paštu info@silale.lt arba Šilalės rajono savivaldybėje, J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, 108 kab.

Nepateikus atsakymo raštu iki nurodytos datos, bus laikoma, kad Jūsų įstaiga nesutinka dalyvauti Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centro veikloje. Pažymėtina, kad sveikatos įstaigų rašytinis atsakymas nebus laikomas galutiniu privačios įstaigos sprendimu dalyvauti Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centro veikloje.

Šilalės rajono savivaldybės administracija