Rugsėjo 28 d. savivaldybės posėdžių salėje vyko 7-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 23 tarybos nariai (nedalyvavo Valdemaras Jasevičius, Vytautas Jucius), administracijos skyrių vedėjai, specialistai bei kiti kviestieji asmenys. Gražaus jubiliejaus proga pasveikintas tarybos narys Gintas Navardauskas. Posėdžio metu priimta 19 sprendimų.

Patvirtinti aprašai, strateginis veiklos planas

Posėdžio metu taryba patvirtino Šilalės rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą bei patvirtino pakeistus Šilalės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą ir Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašą.

Sprendimai, susiję su projektais

Taryba pritarė, kad būtų įgyvendinti šie projektai: „Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Šilalės rajono savivaldybėje“, ,,Skatinimo priemonių investuoti sudarymas Tauragė+ FZ ir pramoninių teritorijų infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“, „Skatinimo priemonių keliauti Tauragės regione parengimas ir įgyvendinimas bei turizmo vartų įrengimas“ bei Požerės kaimo bendruomenės rengiamas projektas ir įsipareigojo skirti reikiamas lėšas.

Leista administracijai pirkti elektromobilių įkrovimo stotelės projektavimo ir rangos darbų paslaugą ir pradėti vykdyti Šilalės miesto Nepriklausomybės, Maironio, V. Kudirkos ir Žemaitės gatvių apšvietimo įrengimo rangos darbų paslaugų pirkimą, pagal parengtą projektą „Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimas“ Nr.1.

Sprendimai, susiję su turtu

Nuspręsta perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir teikti įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į  nekilnojamuosius daiktus – nuvažiuojamuosius kelius, esančius Šilalės rajone, bei valstybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą.

Sprendimai, susiję su mokesčiais

Taryba nustatė vidutines kuro kainas, taikomas būsto šildymui ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti:

  • mišrios malkos – 55,00 Eur už kietmetrį su PVM;
  • pjuvenų briketai – 290,00 Eur už toną su PVM;
  • pjuvenų granulės – 300,00 Eur už toną su PVM.

Patvirtintos socialinės globos kainos viešojoje įstaigoje Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centre.

Kiti sprendimai

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui pavesta derinti rajono įstaigų dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir dokumentacijos planus.

Panaikintas draudimas neišduoti vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais vasaros muzikos šventės „Auginkim Šilalę širdy“ ir Šilalės miesto šventės metu.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

Šilalės rajono savivaldybės administracija