Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 14 d. potvarkiu Nr. T3-264 ,,Dėl pavedimo organizuoti seniūnaičių rinkimus“, organizuojami Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūnaičių rinkimai.

 ŠILALĖS KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKAS 

EIL. NR.   SENIŪNAITIJA  VIETA DATA
1. Bytlaukio Bytlaukio bendruomenės salė 2023-10-10  10.00 val.
2. Balsių-Šilų Balsių bendruomenės salė 2023-10-10  12.00 val. 
3. Vingininkų Vingininkų bendruomenės salė 2023-10-10  15.00 val.
4. Biržų Lauko Biržų Lauko bendruomenės salė 2023-10-11  10.00 val.
5. Jucaičių Jucaičių bendruomenės salė 2023-10-11  12.00 val.
6. Burkėnų Medžiotojų namelis Burkėnų kaime 2023-10-11  15.00 val.

Kandidatus į seniūnaičius galima siūlyti iki 2023 m. spalio 2 d., 16.00 val.

Asmenys, norintys siūlyti kandidatus į seniūnaičius, kreipiasi į seniūniją dėl jų kandidatą palaikančių seniūnaitijos rinkėjų parašų rinkimo lapų.

Kandidatu gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. Rašytinis kandidato sutikimas;
  2. Trumpas gyvenimo aprašymas;
  3. Kandidato nuotrauka (dydis 3×4 cm);
  4. Parašų rinkimo lapai su kandidatą palaikančių (siūlančių) rinkėjų parašais arba patvirtinta susirinkimo protokolo kopija arba išrašas, jei kandidatą siūlo bendruomeninės organizacijos.

*Seniūnaičių rinkimai vyks atviru balsavimu gyventojų susirinkimo metu.

*Neturėję galimybės balsuoti seniūnaitijose galės balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis savivaldybės internetinėje svetainėje – 2023 m. spalio 12 d. nuo 8.00 val. iki 20.00 val.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Šilalės kaimiškąją seniūniją, tel. (8 449) 76127, 45 328, mob. 8 678 37 449 el. paštu   silkaim@silale.lt. Informaciją taip pat galite rasti Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt

Gyventojai, atvykę į seniūnaičių rinkimus, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Aloyzas Vaičiulis, Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūnas