Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 14 d. potvarkiu Nr. T3-264 “Dėl pavedimo organizuoti seniūnaičių rinkimus”, organizuojami Šilalės rajono savivaldybės administracijos Tenenių seniūnijos seniūnaičių rinkimai.

TENENIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ RINKIMAI

Nr. Seniūnaitija

 

Vieta Data
1 Kalniškių Alvydo Lileikio

sodyboje

2023-10-12

10 val.

2 Tenenių Tenenių seniūnijoje 2023-10-12

12 val.

3 Pakalniškių Algimanto Grikšo

sodyboje

2023-10-12

14 val.

Kandidatus į seniūnaičius galima siūlyti iki 2023 m. spalio 6 d., 15 val.

Asmenys, norintys siūlyti kandidatus į seniūnaičius, kreipias į seniūniją dėl jų kandidatą palaikančių seniūnaitijos rinkėjų parašų rinkimo lapų. Kandidatu gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. Kandidato rašytinis sutikimas;
  2. Trumpas gyvenimo aprašymas;
  3. Kandidato nuotrauka (dydis 3×4 cm);
  4. Gyventojų surinkti parašai, kuriuos surenka kandidatą į seniūnaičius siūlantis gyventojas ar gyventojų grupė arba patvirtinta susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija.

Seniūnaičių rinkimai vyks atviru balsavimu gyventojų susirinkimo metu.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Tenenių seniūniją tel. 8 449 43290 arba mob. 8 640 55390 el. paštu loreta.petraviciene@ silale.lt

Informaciją taip pat galite rasti Šilalės savivaldybės internet svetainėje www.silale.lt

Gyventojai, atvykę į seniūnaičių rinkimus, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Tenenių seniūnijos seniūnė Loreta Petravičienė