Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 14 d. potvarkiu Nr. T3-264 „Dėl pavedimo organizuoti seniūnaičių rinkimus“, organizuojami Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijos seniūnaičių rinkimai.

LAUKUVOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKAS

Eil.

Nr.

Seniūnaitija Vieta Data, laikas
1. Treigių Laukuvos kultūros namai 2023-10-12  9.00 val.
2. Stročių Laukuvos kultūros namai 2023-10-12 10.00 val.
3. Laukuvos Laukuvos kultūros namai 2023-10-12 11.00 val.
4. Juodainių Juodainių bendruomenės salė 2023-10-13  9.00 val.
5. Požerės Požerės kaimo bendruomenės salė 2023-10-13 11.00 val.
6. Šiauduvos Šiauduvos kultūros namai 2023-10-13 14.00 val.

Kandidatus į seniūnaičius galima siūlyti iki 2023 m. spalio 4 d., 17.00 val.

Asmenys, norintys siūlyti kandidatus į seniūnaičius, kreipiasi į seniūniją dėl jų kandidatą palaikančių seniūnaitijos rinkėjų parašų rinkimo lapų.

Kandidatu gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.
Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. Rašytinis kandidato sutikimas;
  2. Trumpas gyvenimo aprašymas;
  3. Kandidato nuotrauka (dydis 3×4 cm);
  4. Parašų rinkimo lapai su kandidatą palaikančių (siūlančių) rinkėjų parašais arba patvirtinta susirinkimo protokolo kopija arba išrašas, jei kandidatą siūlo bendruomeninės organizacijos.

 

Gyventojai, atvykę į seniūnaičių rinkimus, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Laukuvos seniūniją, mob. tel. 8 687 15000 el. paštu virgilijus.acas@silale.lt

Seniūnas Virgilijus Ačas