Vadovaudamasi Šilalės rajono savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 14 d. potvarkiu Nr. T3-264 „Dėl pavedimo organizuoti seniūnaičių rinkimus“, organizuojami Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijos seniūnaičių rinkimai.

Eil Nr. Seniūnaitija Seniūnaitijai priklausantys kaimai Susirinkimo vieta Rinkimo būdas Data, laikas
1. Plunksnių Plunksnės, Baravykai, Stoniai, Baubliai Bilionių seniūnijos salė,

Rungio g. 2, Bilionių k., Šilalės r. sav.

Atviras 2023-10-12

10 val.

2. Gulbių Gulbės, Padvarninkai Bilionių seniūnijos salė,

Rungio g. 2, Bilionių k., Šilalės r. sav.

Atviras 2023-10-12

11 val.

3. Bilionių Bilioniai, Aukštagirė. Bilionių seniūnijos salė,

Rungio g. 2, Bilionių k., Šilalės r. sav.

Bus pasirinktas susirinkime dalyvaujančių gyventojų daugumos sprendimu (atviras arba slaptas). 2023-10-14

11 val.

 

Pasiūlymai dėl kandidatų į seniūnaičius teikiami raštu Bilionių seniūnijos seniūnui iki

2023 m. spalio  4 d. 17:00 val.

Kandidatu į seniūnaičius gali būti siūlomas pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Dokumentai dėl kandidatų į seniūnaičius teikiami raštu Bilionių seniūnijos seniūnui. Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:

  • kandidato rašytinis sutikimas (seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo 1 priedas);
  • trumpas gyvenimo aprašymas;
  • kandidato nuotrauka (dydis 3×4 cm);
  • gyventojų surinkti parašai, kuriuos surenka kandidatą į seniūnaičius siūlantis gyventojas ar gyventojų grupė (parašų rinkimo lapas, seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo 2 priedas) arba patvirtinta susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija.

 Parašų rinkimo lapai ir kandidato rašytinio sutikimo forma išduodama Bilionių seniūnijoje arba juos galima rasti internetinėje svetainėje www.silale.lt (Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T1-132 „ Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 ir 2 priedai)

 Bilionių seniūnė Loreta Daukantienė