Gerbiami Šilalės miesto gyventojai,

Informuojame, kad 2023 m. rugsėjo 15 d. 13.00 val.  Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje (J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė) organizuojamas viešas renginys, kuriame bus pristatomos Šilalės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos rengimo galimybės.

Renginį organizuoja asociacija Šilalės miesto vietos veiklos grupė kartu su Šilalės rajono savivaldybe.

Šilalės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategija yra rengiama, vadovaujantis Vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 patvirtintomis Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėmis. Strategijoje bus numatyti tikslai, uždaviniai ir veiksmai, kuriems įgyvendinti siekiama ES struktūrinių fondų bei valstybės biudžeto lėšas. Strategijoje galima numatyti veiksmus, susijusius su socialinės atskirties mažinimu, įvairių socialinių paslaugų, paslaugų mažiau galimybių turinčiam jaunimui plėtojimu, gyventojų verslumo skatinimu, kompetencijų, reikalingų integracijai į darbo rinką, įgijimu, socialinio verslo plėtojimu.

Renginio metu bus pristatytos galimybės bei išklausyti dalyvių pasiūlymai, idėjos.

Maloniai kviečiame dalyvauti nevyriausybinių organizacijų atstovus, verslo atstovus ir kitus suinteresuotus Šilalės miesto gyventojus.

Prie susitikimo galima prisijungti ir nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuorodą rasite paspaudę čia.

Tiesioginę transliaciją bus galima stebėti savivaldybės youtube kanale.

Šilalės rajono savivaldybės administracija