Kvėdarnos kapinyno (u. k. 16175), Šilalės rajono sav., Kvėdarnos sen., Kvėdarnos mstl., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie žemės sklypų ribų bei atsižvelgus į tyrimų rezultatus; teritorija padidėtų), panaikinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (pietų kryptimi nuo teritorijos), nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Kapinynas paskelbtas kultūros paminklu.

Senkapio (u. k. 16178), Šilalės rajono sav., Upynos sen., Gudirvės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos naikinimo (siūloma panaikinti apsaugą atsižvelgus į archeologinių tyrimų rezultatus (kapų ar su buvusiu senkapiu sietinų radinių neaptikta)).

Statusas – Senkapis registruotas Kultūros vertybių registre.

Apvaršuvos kapinyno (u. k. 13136), Šilalės rajono sav., Laukuvos sen., Apvaršuvos k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas ŠV, ŠR, R pusėje priderinant prie žemės sklypų ribų ir P, PV pusėje atitraukiant nuo vandens telkinio bei bendro naudojimo kelio; teritorija nežymiai padidėtų), panaikinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį (kapinynas patenka į geomorfologinio draustinio teritoriją), nustatyti archeologinį, mitologinį (lemiantį reikšmingumą – tipišką), kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Kapinynas paskelbtas kultūros paminklu.

Darbotvarkė teikiama https://kpd.lrv.lt/lt/naujienos/nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-iv-2023-09-13-nuotolinis-posedis .

Kontaktai klausimais dėl posėdžio: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p. rima.zilinskaite@kpd.lt, tel. +370 61561626.