Šilalės rajono savivaldybės administracija vykdo Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programą. Pretendentus kviečiame teikti prašymus Šilalės rajono savivaldybės merui.

Šilalės rajono mokinius ir studentus, pageidaujančius gauti vienkartinę finansinę išmoką už labai gerą ir puikų mokymąsi, ypatingai aukštus respublikinės ar tarptautinės reikšmės kultūros, mokslo ar sporto srities pasiekimus, prie prašymo prašome pridėti studento arba mokinio pažymėjimo kopiją, ypatingus pasiekimus liudijančius dokumentus (brandos atestato ir jo priedo, pažymos apie mokymosi rezultatus, diplomų, pažymėjimų, padėkų kopijas ir kt.).

Šilalės rajono savivaldybėje veikiančios bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, mokyklos ir kiti juridiniai asmenys kviečiami teikti siūlymus dėl vienkartinės finansinės išmokos mokiniams ir studentams už ypatingai aukštus respublikinės ar tarptautinės reikšmės kultūros, mokslo ar sporto srities pasiekimus. Prie siūlymo būtina pridėti teikėjo posėdžio protokolo išrašą arba rekomendaciją.

Šilalės rajono studentus, pageidaujančius gauti vienkartinę finansinę išmoką už parengtą baigiamąjį bakalauro ar magistro darbą, aktualų Šilalės rajonui, prie prašymo prašome pridėti baigiamojo darbo ir diplomo kopijas.

Prašymai ir siūlymai bus priimami nuo 2023 m. spalio 2 d. iki 2023 m. spalio 20 d. 15.45 val. Šilalės rajono savivaldybės administracijos priimamajame (108 kab., J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė), arba el. paštu info@silale.lt.

Išsamesnę informaciją teikia jaunimo reikalų koordinatorė Vaida Janulevičienė, 312 kab., tel. (8 67493478, el. p. vaida.januleviciene@silale.lt;

Programa

Prašymų formos

 

Šilalės rajono savivaldybės meras Tadas Bartkus