Atsižvelgdami į pastaruoju metu audringus orus Lietuvoje ir siekdami, kad netektų taikyti sankcijų ūkininkams, raginame suskubti – nedelsdami informuokite  Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA), jeigu dalyvaujate plotinio ar investicinio pobūdžio priemonėje ir dėl aplinkybių,  nepriklausančių nuo savo pačių valios, negalite laiku įvykdyti įsipareigojimų.
Pareiškėjai bei paramos gavėjai, kurie dėl audringų orų ar kitų aplinkybių negalės / negali įgyvendinti prisiimtų įsipareigojimų, turi per 15 darbo dienų nuo susiklosčiusių nepalankių ar force majeure aplinkybių atsiradimo dienos atsiųsti nuotraukas per „NMA agro“ programėlę. Jose turi būti užfiksuoti ekstremalių oro sąlygų ar kitų minėtų  aplinkybių paveikti plotai, investicijos ar kt.
Įgyvendinantieji investicinio pobūdžio priemones, kurios nėra susijusios su plotais, taip pat turės pateikti paaiškinimus, kaip audringi orai ar kitos nepalankios aplinkybės paveikė įsipareigojimų vykdymą, rodiklių nepasiekimą ir pan.
Jeigu situacija nepasikeičia iki pat nustatyto įsipareigojimų įvykdymo termino pabaigos, prieš pat termino pabaigą pareiškėjai turi per „NMA agro“ programėlę dar kartą atsiųsti nuotraukas, kuriose būtų matoma, kad situacija laukuose ar kituose plotuose nepagerėjo.
Situacijai pagerėjus, būtina įvykdyti atidėtus įsipareigojimus.
Daugiau informacijos apie „NMA agro“ programėlę galite rasti svetainėje www.nmaagro.lt.
NMA informacija