IN MEMORIAM
PETRAS GEDVILAS
(1970 – 2023)
„Žmogus ateina į šią žemę ne tam, kad krautų turtus, rinktų plojimus, ieškotų garbės. Mūsų tikslas turi būti amžinas. O amžinas tikslas – tai mūsų sielos tobulinimas.“
(Šatrijos Ragana)

Išėjo žmogus, kurio pasiilgsime kaip savęs pačių. Nes išėjo mūsų dalis…

Rugsėjo 11 dieną visai netikėtai, eidamas penkiasdešimt ketvirtuosius gyvenimo metus, į Amžinybę išėjo Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Petras Gedvilas.

Petras Gedvilas gimė 1970 metais sausio 11 dieną Kaltinėnų apylinkėje, Pasausalio kaime. Baigęs Gineikių pradinę mokyklą, vėliau mokėsi Kaltinėnų vidurinėje mokykloje, kur baigė 12 klasių. Tais pačiais metais įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą, kur studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1993 metais jam buvo suteikta lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacija. Nuo 1993 metų rugsėjo 1 dienos dirbo Kaltinėnų vidurinėje mokykloje tikybos mokytoju. 1997 metų gruodžio mėnesį Petras Gedvilas apsigynė lietuvių kalbos vyr. mokytojo kategoriją, vėliau tapo metodininku, o 2017 m. birželio mėn. jam suteiktas mokytojo eksperto vardas.

Plati ir įvairi buvo Mokytojo profesinė ir metodinė veikla. Jis buvo ilgalaikių programų, respublikinių konferencijų dalyvis, valstybinių brandos egzaminų vertintojas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narys, svetainės „Lituanistų miestelis“ įkūrėjas. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje daug metų buvo lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės, gimnazijos metodinės tarybos ir gimnazijos darbo tarybos pirmininkas.

Visada taktiškas, išklausantis ir įsiklausantis, paslaugus, nieko nesmerkiantis ir nieko neteisiantis, mylintis savo darbą, turintis subtilų humoro jausmą, Mokytojas buvo vertinamas ir gerbiamas tiek savo bendradarbių, tiek mokinių. Petras Gedvilas puikiai dėstė savo dalyką, rasdavo bendrą kalbą su kiekvienu mokiniu, buvo inovatyvus, meistriškai gebėjo individualizuoti ir diferencijuoti pamokos procesą, ugdyti išskirtinius mokinių gebėjimus, ypač kūrybiškumą.

Vyresniųjų klasių mokiniai niekada nepamirš Jo pamokų, šiltų žodžių, pačių nuoširdžiausių jausmų, pagalbos kiekvienam, didelės meilės kalbai ir gimtajam kraštui, taip pat ekskursijų po rašytojų gimtines, deklamuotų žymių poetų eilių. Jie visuomet liks dėkingi Mokytojui už puikius lietuvių kalbos egzaminų rezultatus.

Visų atmintyje Mokytojas išliks kaip nuoširdus, kantrus, savo darbą mėgęs žmogus. Jis buvo geras ir rūpestingas sūnus, brolis, giminaitis.

Ilsėkitės ramybėje, mielas Mokytojau. Visų mūsų gyvenimuose lieka dalis Jūsų sielos šviesos.

Tebūna lengva Jums ši žemelė…

 

Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos bendruomenė