Praėjusią savaitę, rugpjūčio 3 d., Šilalės rajono savivaldybėje vyko viešas supažindinimas su Šilalės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano projektu ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita. Gyventojai pristatyme galėjo dalyvauti atvykę į savivaldybę ar prisijungę nuotoliniu būdu.

Pagrindinis šio plano tikslas – suderinti Tauragės regiono savivaldybių veiksmus, organizuojant savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant bendrus atliekų naudojimo ir šalinimo įrenginius regione.  Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tolimesnė plėtra numatyta vystyti laikantis atliekų tvarkymo prioritetų, kurių svarbiausias – atliekų prevencija (susidarymo vengimas). Kitas prioritetas – paruošimo naudoti pakartotinai, atliekų perdirbimo ir naudojimo kitais būdais sprendimų taikymas ir, tik blogiausiu atveju, galimas atliekų šalinimas sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose. Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema apima šių atliekų tvarkymą:

 • mišrių (likusių po pirminio rūšiavimo) komunalinių atliekų;
 • buityje susidarančių antrinių žaliavų, pakuočių ir pakuočių atliekų;
 • buityje susidarančių biologiškai skaidžių atliekų (maisto, žaliųjų ir kt.);
 • buityje susidarančių didelių gabaritų atliekų ir naudotų padangų;
 • tekstilės atliekų;
 • buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų;
 • statybos ir griovimo atliekų;
 • buityje susidarančių pavojingų buities atliekų;
 • gatvių, šaligatvių ir teritorijų valymo sąšlavų;
 • šiukšlių ir atliekų, kurių turėtojo neįmanoma nustatyti;
 • kitų atliekų, kurios išskiriamos pagal poreikį teisės aktais, įskaitant savivaldybės priimtus teisės aktus.

Pristatymo metu dalyviams pateikta ir kita aktuali informacija. Nespėję susipažinti su planu, jį galite rasti paspaudę čia.

Šilalės rajono savivaldybės administracija