Po viešojoje erdvėje pasirodžiusio straipsnio apie Kvėdarnos miestelyje esančius ir vis dar nenaudojamus gedulo namus gyventojams susidarė prielaida, jog laidojimo namai vis dar neveikia dėl Šilalės rajono savivaldybės kaltės. Reaguodami į tai, informuojame, kad laidojimo namai pradėtų veikti, pastato savininkai turi atlikti teisės aktuose numatytus veiksmus.

Pirmiausia atkreipiame dėmesį, jog straipsnyje minima, kad projektuotoją, neva laimėjusią konkursą, pastato savininkei rekomendavo savivaldybės specialistai. Pažymime, kad projektuotojus, atsižvelgdami į kainas, teikiamų paslaugų kokybę ir laiką, renkasi patys paslaugos užsakovai, sudarydami su jais sutartis. Kadangi už paslaugas jie moka patys, tai patys turi kritiškai įvertinti, kas jiems šias paslaugas suteiks.

Taip pat svarbu pažymėti, jog šiuo konkrečiu atveju minimas pastatas yra valstybiniame 1,4035 ha žemės sklype, kuriuo patikėjimo teise disponuoja Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Minimą sklypą nuomojasi 3 juridiniai asmenys: Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ ir uždaroji akcinė bendrovė. Pastato savininkai šiuo metu neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje numatytų nuostatų, jog statytojo teisė įgyvendinama, kai statytojas žemės sklypą (teritoriją), kuriame (kurioje) statomas ar rekonstruojamas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais. Svarbu ir tai, jog minimo pastato paskirtis – teikti laidojimo paslaugas – neatitinka šio žemės sklypo naudojimo būdo.

Lietuvos   Respublikos Vyriausybės  1999 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ reglamentuoja statybas valstybinėje žemėje.  Pagal nutarimo nuostatas, statyti naujus, rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius išnuomotame valstybinės žemės sklype ar jo dalyje galima, kai valstybinės žemės sklypas išnuomotas Žemės įstatyme nustatyta tvarka. Galimybė statyti naujus, rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius nuomininko prašymu gali būti leidžiama sudarant valstybinės žemės nuomos sutartį arba susitarimą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo, prireikus, pakeičiant išnuomoto žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą. Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartyje turi būti nurodoma, kad nuomininkas galimybę statyti, rekonstruoti statinius ar įrenginius įgyja tik sumokėjęs į valstybės ir savivaldybės, kurios teritorijoje yra žemės sklypas, biudžetą. Savivaldybės administracijai buvo pateiktas prašymas suderinti rekonstrukcijos projektą, pakeičiant dirbtuvių pastato paskirtį į  laidojimo namų, tačiau dėl anksčiau išvardintų priežasčių, toks prašymas negali būti patenkintas, nes jis neatitinka minėtų teisės aktuose įtvirtintų nuostatų.

Tam, kad būtų galima teikti laidojimo paslaugas, pastato savininkai turi pasirengti reikiamus dokumentus pastato rekonstrukcijai atlikti.

Tikimės, jog atlikę teisės aktuose numatytus reikalavimus, pastato savininkai artimiausiu metu galės pradėti teikti laidojimo paslaugas Kvėdarnos miestelio ir aplinkinių gyvenviečių gyventojams.

Šilalės rajono savivaldybės administracija