Šilalės rajono savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su Užimtumo tarnybos Tauragės jaunimo užimtumo skyriumi, įgyvendina Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2023–2025 metų plėtros programą ir informuoja, kad darbdaviams, įdarbinusiems mokinį (-ius) (mokinys – jaunas žmogus, gyvenantis Šilalės rajone ir besimokantis pagal bendrojo ugdymo programą) vasaros atostogų metu (mokinių vasaros atostogos – mokiniams skiriamos atostogos, nuo einamųjų mokslo metų ugdymo proceso arba brandos egzaminų sesijos pabaigos iki rugpjūčio 31 d.), įgyja teisę į išlaidų, susijusių su darbo užmokesčio mokėjimu, kompensavimą. Plačiau apie programą, rasite paspaudę čia.

Darbdavys, norintis gauti kompensaciją, Savivaldybės administracijai turi pateikti:

  • prašymą (3 Priedas);
  • darbo sutarties kopiją;
  • jauno asmens sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo (4 priedas);
  • darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius;
  • kompensacija darbdaviui mokama įdarbinus mokinį pilnu etatu.

Darbdavių, pageidaujančių gauti kompensaciją, prašymai su lydimaisiais dokumentais bus priimami iki š. m. rugsėjo 18 d. 17.00 val. Šilalės rajono savivaldybės administracijos priimamajame (108 kab., J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė), arba el. paštu info@silale.lt.

Išsamesnės informacijos teiraukitės Vaida Janulevičienė, jaunimo reikalų koordinatorės, 312 kab., tel. (8 449) 76135, mob. 8 67493478, el. p. vaida.januleviciene@silale.lt

2023-2025 plėtros pograma

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija