Šilalės rajono savivaldybės administracijoje darbą rugpjūčio pirmąją taip pat pradėjo  Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė Rita Žansytienė.

R. Žansytienė 2014 m. Klaipėdos valstybinėje kolegijoje įgijo apskaitos krypties bakalauro laipsnį ir tais pačiais metais uždarojoje akcinėje bendrovėje pradėjo eiti buhalterės pareigas. Nuo 2015 m. uždarojoje bendrovėje ėjo ekspedicijų vadovės pareigas.

Naujoji darbuotoja, eidama Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniosios buhalterės pareigas, tvarkys pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą asignavimų planą Administracijos Laukuvos, Bijotų, Bilionių seniūnijoms skirtų asignavimų apskaitą, planuos savivaldybės biudžetą, dalyvaus rengiant lėšų poreikio seniūnijų vykdomoms programoms apskaičiavimus ir patvirtinus asignavimus suves į Strateginio planavimo informacinę sistemą, atliks kitas funkcijas.

Šilalės rajono savivaldybės administracija