Rugpjūčio 4 d. Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje apdovanoti Šilalės kraštui nusipelnę žmonės. Iškilmingos ceremonijos metu skirtos keturios „Auksinės gilės“.

Prieš prasidedant iškilmingam minėjimui buvo aukojamos šventos Mišios. Po jų renginio vedėjas Kultūros centro kultūrinių veiklų koordinatorius ir organizatorius Algirdas Šaulys pasveikinti šventės dalyvių ir įteikti apdovanojimus pakvietė Šilalės rajono savivaldybės merą Tadą Bartkų. Meras, sveikindamas nominantus, dėkojo jiems už mūsų krašto garsinimą, istorijos puoselėjimą, bendruomenės sutelkimą.

Pirmoji „Auksinė gilė“ įteikta  Šilalės meno mokyklos mokytojui metodininkui, kūrėjui ir menininkui Andriui Zaikauskui, kuriam svarbus žmogaus kūrybiškumo augimas. Jo iniciatyva Šilalės meno mokykloje pradėjo veikti suaugusiųjų keramikos, piešimo ir tapybos užsiėmimai, subūrę jaunimą ir vyresniąją kartą. Mokytojo kūrybiniai sumanymai puošia ne tik Meno mokyklos patalpas ir kiemą, bet ir Šilalės miestą. Jo kuriami „giliukai“ tapo miesto simboliu.

Antrasis apdovanojimas įteiktas inžinieriui technologui, konstruktoriui Augenijui Bendikui. Nominantas daugybę metų domisi savo gimtojo Šilalės rajono istorija, renka dokumentus, pasakojimus. Ypatingą dėmesį skyrė Šilalės rajono Tūbinių apylinkėse gyvenusiems, kūrusiems žmonėms. A. Bendikas paskelbė virš 90 straipsnių istorinėmis temomis, prisidėjo projektuojant, gaminant ir ruošiant istorinius aprašus, viešinant darbus ir dokumentuojant įvairių paveldo objektų atidengimo šventes.

Trečiąja „Auksine gile“ apdovanota Laukuvos miestelio bendruomenės pirmininkė Birūta Viknienė. Nominantė jau septynerius metus aktyviai vadovauja Laukuvos bendruomenei. Ji sėkmingai bendradarbiauja su kitomis bendruomenėmis, organizacijomis, sutelkia veiklai bendruomenės narius, įtraukia juos į miestelio papuošimų kūrimą įvairių švenčių proga, kartu su bendruomene rengia ir įgyvendina įvairius projektus, renginius, organizuoja išvykas.

Paskutinysis apdovanojimas įteiktas Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro chorvedei Sandrai Rimkutei-Jankuvienei.  Nominantė kuria ir įgyvendina reikšmingus chorinės muzikos projektus, vadovauja Šilalės krašto mišriam chorui. Didelis jos indėlis statant Šilalės kraštą garsinančius muzikinius spektaklius, kuriuose choras atlieka svarbų vaidmenį. Nominantės veiklos produktyvumą įrodo projektų, renginių, koncertų gausa, dalyvavimas įvairiose mokslinėse-praktinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, aktyvi visuomeninė veikla.

Nominantus sveikino Šilalės rajono savivaldybės vadovai, artimieji, draugai, kolegos ir kiti.

„Auksinės gilės“ apdovanojimų ceremonijos metu vyko Kauno valstybinio muzikinio teatro solistų koncertas.

Daugiau renginio akimirkų rasite paspaudę čia.

Šilalės rajono savivaldybės administracija