Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad ūkininkai, atsižvelgdami į automatinės laukų nuolatinio stebėjimo sistemos (ALNSIS) rezultatus, iki rugpjūčio 15 d. gali pakeisti žemės ūkio augalo kodą, o iki rugsėjo 15 d. – atsisakyti paramos už deklaruotą lauką.
Ūkininkai Informaciniame portale šiuo metu gali matyti tokius ALNSIS stebėjimo rezultatus: žemės ūkio augalų auginimą žemės ūkio augalų plotuose ariamoje žemėje, deklaruotą pasėlį (I grupė), pievos suarimą ir juodojo pūdymo įdirbimą.
Pareiškėjai, atsižvelgdami į NMA informaciniame portale skelbiamus ALNSIS duomenis, iki rugpjūčio 15 d. gali patikslinti žemės ūkio augalo kodą, kai ALNSIS nustatė žemės ūkio augalo kodo neatitiktį deklaruotam pasėliui.
Pareiškėjams, deklaruojantiems pievas pasėlių kodais DGJ, DGI ir DGA bei medingąsias augalų juostas pasėlio kodu MAJ, sunerimti dėl ALNSIS nustatyto neatitikimo ir tikslinti žemės ūkio augalo kodo nereikia. Atlikus papildomus duomenų sutikrinimus ir nustačius, kad deklaruotame DGJ, DGI ir DGA lauke yra pieva, o MAJ lauke yra pasėti medingųjų augalų mišiniai, ALNSIS rezultatas bus pakeistas į žalią.
Taip pat pareiškėjai turi teisę iki rugsėjo 15 d. atsisakyti paramos už deklaruotą lauką, išskyrus tuos atvejus, kai pareiškėjas buvo informuotas apie NMA planuojamą patikrą vietoje, paraiškoje aptiktas klaidas arba apie NMA prašymą pateikti deklaruojamų plotų valdymo teisę patvirtinančius dokumentus ar patikros vietoje metu nustatytus pažeidimus.
Naudinga informacija