2023 m. liepos 26 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatomi svarstyti klausimai:

 1. Rusių, Zūbiškių senovės gyvenvietės (u. k. 5964), Kaišiadorių rajono sav., Palomenės sen., Rusių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti pavadinimą, apibrėžtą teritoriją (atsižvelgiant į aplinkinių suformuotų žemės sklypų ribas bei reljefo ypatumus; teritorija nežymiai sumažėtų); nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Senovės gyvenvietė registruota Kultūros vertybių registre.

 1. Siesikų įtvirtintos dvarvietės (u. k. 2989), Ukmergės rajono sav., Siesikų sen., Daugalių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (ją išplečiant vakarų, pietų ir rytų kryptimis, kad patektų dvarvietę supantys gynybiniai grioviai ir tvenkiniai; tokiu būdu teritorija padidėtų); apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės kryptimi nuo teritorijos); nustatyti archeologinį, mitologinį (lemiantį reikšmingumą – retą), istorinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų), kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūžius, vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Dvarvietė pripažinta valstybės saugoma.

Dvarvietė patenka į kultūros paminklu paskelbtos Siesikų dvaro sodybos (u. k. 8906) teritoriją.

 1. Kegų pilkapyno (u. k. 16449), Telšių rajono sav., Žarėnų sen., Kegų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (pakartotinis nagrinėjimas) (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas koreguojant pagal reljefą ir priderinant prie žemės sklypų ribų; teritorija padidėtų); nebeapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio bei apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio (pilkapynas patenka į Varnių regioninio parko Minijos ištakų hidrografinio draustinio teritoriją); nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Pilkapynas pripažintas valstybės saugomu.

 1. Rubaičių piliakalnio, vad. Pilale (u. k. 3349), Šilalės rajono sav., Traksėdžio sen., Rubaičių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

(siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas vakarų ir pietų pusėse priderinant prie žemės sklypų ribų; tokiu būdu teritorija nežymiai padidėtų); atsižvelgus į teisės aktuose numatytus reikalavimus, sumažinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis); patikslinti ir papildyti vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius papildyti mitologiniu (lemiančiu reikšmingumą – svarbiu)).

Statusas – Piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.

 1. Papiškių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24180), Vilniaus rajono sav., Rudaminos sen., Papiškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie žemės sklypų ribų; tokiu būdu teritorija nežymiai padidėtų), atsižvelgus į teisės aktuose nustatytus reikalavimus sumažinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), patikslinti vertingąsias savybes).

Statusas – Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.

 1. Keturiasdešimt Totorių pilkapyno (u. k. 5671), Vilniaus rajono sav., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės rytų kryptimi nuo teritorijos), panaikinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį, patikslinti vertingąsias savybes).

Statusas – Pilkapynas paskelbtas kultūros paminklu.

 1. Pakačinių, Dembų piliakalnio (u. k. 5690), Zarasų r. sav., Antazavės sen., Pakačinės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (atsižvelgiant į reljefą; tokiu būdu teritorija sumažėtų), panaikinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį (pilkapynas patenka į Antazavės šilo kraštovaizdžio teritoriją), nustatyti archeologinį, mitologinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų), kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, patikslinti vertingąsias savybes, nustatyti nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.

 1. Maniuliškių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24108), Zarasų r. sav., Antazavės sen., Maniuliškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (atsižvelgiant į reljefą ir ribas priderinant prie žemės sklypų ribų; tokiu būdu teritorija padidėtų); remiantis teisės aktuose numatytais reikalavimais, sumažinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis); nustatyti archeologinį, mitologinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų), kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį regioninio reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.

 1. Tričių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 12415), Pakruojo rajono sav., Linkuvos sen., Tričių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie žemės sklypų ribų; teritorija padidėtų); remiantis teisės aktuose numatytais reikalavimais, sumažinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis); nustatyti archeologinį, mitologinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų), kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Piliakalnis su gyvenviete pripažintas valstybės saugomu.

 1. Jakaviškių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24768), Ignalinos rajono sav., Ceikinių sen., Lepšių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie žemės sklypų ribų bei atsižvelgus į antropogeninius elementus (keliuką); tokiu būdu teritorija padidėtų); remiantis teisės aktuose numatytais reikalavimais, sumažinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis); nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Piliakalnis su gyvenviete pripažintas valstybės saugomu.

 1. Vainatrakio piliakalnio, vad. Prūsų kapais (u. k. 5068), Kauno rajono sav., Rokų sen., Vainatrakio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), vertingųjų savybių pobūdžius papildyti mitologiniu (lemiančiu reikšmingumą – svarbiu), papildyti ir patikslinti vertingąsias savybes).

Statusas – Piliakalnis pripažintas valstybės saugomu.

 1. Vikūnų piliakalnio, vad. Kapčiumi (u. k. 5061), Kauno rajono sav., Babtų sen., Vikūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma sumažinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis); patikslinti vertingąsias savybes).

Statusas – Piliakalnis pripažintas valstybės saugomu.

 1. Virbališkių piliakalnio (u. k. 5059), Kauno rajono sav., Ringaudų sen., Gaižėnėlių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis); papildyti ir patikslinti vertingąsias savybes).

Statusas – Piliakalnis pripažintas valstybės saugomu.

 1. Vitkūnų piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24077), Utenos rajono sav., Leliūnų sen., Vitkūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (atsižvelgus į reljefą bei ribas priderinant prie žemės sklypų ribų; tokiu būdu teritorija padidėtų); remiantis teisės aktuose numatytais reikalavimais, sumažinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis); nustatyti archeologinį, mitologinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų), kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, patikslinti vertingąsias savybes, nustatyti nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Statusas – Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.

 1. Piliūnų piliakalnis su gyvenviete (u. k. 22993), Vilkaviškio rajono sav., Pilviškių sen., Piliūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma, remiantis teisės aktuose numatytais reikalavimais, sumažinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis); papildyti vertingųjų savybių pobūdžius mitologiniu (lemiančiu reikšmingumą – svarbiu), patikslinti vertingąsias savybes).

Statusas – Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.

 1. Šukių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 22997), Vilkaviškio rajono sav., Šeimenos sen., Šukių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma, remiantis teisės aktuose numatytais reikalavimais, sumažinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis) bei patikslinti vertingąsias savybes).

Statusas – Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.

 1. Misviečių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 22995), Vilkaviškio rajono sav., Šeimenos sen., Misviečių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas priderinant prie žemės sklypo ribų; teritorija nežymiai padidėtų); remiantis teisės aktuose numatytais reikalavimais, sumažinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis); patikslinti vertingąsias savybes).

Statusas – Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.