Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 25 straipsnio 2 dalį, į Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudėtį privaloma įtraukti bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, raštu pareiškusių iniciatyvą dalyvauti komisijos veikloje, atstovus.

Kviečiame bendruomenines organizacijas, asociacijas, juridinius asmenis (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis) skatinančius aplinkos apsaugą iki š. m. liepos 11 d. el. paštu ausra.etminiene@silale.lt teikti kandidatūras į Šilalės rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją, pateikiant kandidatūrą bei siūlomo asmens raštišką sutikimą dalyvauti minėtos komisijos darbe. Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiąją specialistę Aušrą Etminienę, telefonu (8 449) 46855.

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė
Aušra Etminienė