Informuojame, kad Simėnų, Ivankių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete (unikalus kodas 23922) Šilalės rajono sav., Bijotų sen., Simėnų k., bei Simėnų, Ivankių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalnio, vad. Aukuro kalnu (unikalus kodas 3346), Simėnų, Ivankių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete priešpilio (unikalus kodas 38270), Simėnų, Ivankių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete gyvenvietės (unikalus kodas 23923), individualūs apsaugos reglamentai ir jų tvirtinimo aktai registruoti Kultūros vertybių registre.

Visi duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre adresu http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas:  2023-06-20,  Nr.  IRTeTS-19

https://kvr.kpd.lt/KvrWcf/LabbisServiceKvr.svc/GetDocument/E5121C93-D52A-44B6-B0A0-31B6472AAB47

Taip pat informuojame, jog NKPAĮ 28 straipsnio 4 dalis numato galimybę skelbiamo saugomu kultūros paveldo objekto valdytojui gauti kompensaciją tais atvejais, kai nustatomi ar sugriežtinami veiklos apribojimai, draudžiantys anksčiau vykdytą veiklą, realiai sumažinama valdytojo gaunama nauda. Dėl kompensacijos apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos prašome kreiptis tel. (8 5) 272 41 02 arba el. paštu indre.baliulyte@kpd.lt.

 

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos