Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje veikiantis Lietuvos SOLVIT centras nagrinėja Europos Sąjungos (toliau – ES) piliečių ir verslo atstovų skundus, kai jie susiduria su problemomis, kylančiomis dėl kitų ES valstybių valdžios institucijų galimai neteisingo ES teisės aktų taikymo. SOLVIT centro paslaugos – nemokamos, o neformalus veikimo būdas padeda ES piliečiams ir įmonėms rasti greitus ir praktiškus sprendimus.

SOLVIT centro parengta 2022 metų veiklos ataskaita