Vadovaudamiesi numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ 42 punktu informuojame, kad priimtas sprendimas dėl Šilalės rajono savivaldybės, Kaltinėnų seniūnijos, Pakarčemio kaimo 5 namo (unikalus Nr. 8796-5005-3016) butų adresų suteikimo.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiąją specialistę Liną Pudžemytę-Gaidamavičienę tel. 8 (449) 4 53 35, el. p. lina.gaidamaviciene@silale.lt

 

Mero potvarkis dėl adresų suteikimo Pakarčemio k. (1) T3-123