Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centras siūlo pedagogams pasinaudoti galimybe nuo šių metų rudens pradėti nemokamas informatikos mokomojo dalyko modulio studijas ir įgyti teisę mokyti informatikos mokomojo dalyko.

Mokytojai gali pasirinkti studijas vienoje iš šių Lietuvos aukštųjų mokyklų: Kauno technologijų universitete, Vilniaus kolegijoje, Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universitete ar Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje.

Įgyti informatikos mokomojo dalyko mokymo teisę gali visi, turintys pedagogo kvalifikaciją: ugdymo įstaigų vadovai, įvairių dalykų mokytojai, ikimokyklinio ugdymo pedagogai, profesinių mokyklų pedagogai, specialiosios pedagoginės pagalbos specialistai.

Studijų trukmė – 1 metai (60 kreditų).

Paraiškas studijuoti aukštosioms mokykloms pedagogai jau gali teikti. Tiksli informacija, kada kuri aukštoji mokykla pradeda jas priiminėti, pateikta kiekvienos aukštosios mokyklos nurodytoje interneto svetainėje.

Visa detali informacija:

https://edtech.nsa.smm.lt/edtech-centras-siulo-nemokamas-it-studijas-mokytojams/?fbclid=IwAR2mCJbhrL1e4gBx1cvHGDUipw4gaYyS_oUG-ATBGhUhK1Lpk_6flxgRY3U