Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 3 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities valstybės registrų duomenų teikimą dydžių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro pažymos ir išrašai yra išduodami atlygintinai.

Norėdamas gauti pažymą ar išrašą, pareiškėjas:

    • Parašo prašymą dėl pažymos ar išrašo, kuriame nurodo reikalingus duomenis.
    • Sumoka įmoką už pažymą ar išrašą (bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje arba naudodamasis e. bankininkyste).
    • Prašyme pažymi, ar reikalinga sąskaita faktūra.
    • Prašymą ir įmoką patvirtinantį dokumentą atsiunčia VĮ Žemės ūkio duomenų centrui paštu (adresu Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilnius), el. paštu pagalba@zudc.lt ar pateikia asmeniškai arba per atstovą.

Parengtos ir elektroniniu parašu pasirašytos pažymos ir išrašai siunčiami prašyme nurodytu el. paštu.

Pažymų ir išrašo išdavimo įkainiai ir įmokų kodai

Dokumento tipas Įmokos dydis (Eur) Įmokos kodas Mokėjimo paskirtis Atsakymo pateikimo terminas (gavus tinkamai užpildytą prašymą ir mokėjimą patvirtinantį dokumentą) Mokėjimas  banke
Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro juridinę galią turinčios pažymos išdavimas Už vieną technikos priemonę – 2,32 Eur 104036 Už Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro pažymą Ne vėliau kaip per

10 d. d.

Mokėti „Swedbank“
Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro juridinę galią turinčios pažymos išdavimas skubos tvarka Už vieną technikos priemonę – 4,63 Eur 104038 Už Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro  pažymą Per 1 d. d. Mokėti „Swedbank“
Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro išrašo išdavimas Už vieną išrašą – 1,32 Eur 104033 Už Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro išrašą Ne vėliau kaip per

10 d. d.

Mokėti „Swedbank“

Mokėjimo nurodymo rekvizitai

Įmokos gavėjas
VĮ Žemės ūkio duomenų centras
Įmokos gavėjo juridinio asmens kodas
306205513
Sąskaitos Nr.
LT 754 010 042 401 552 871
Įmokos gavėjo bankas
„Luminor Bank“, AB
Įmokos kodas
Nurodytas lentelėje „Pažymų ir išrašo išdavimo įkainiai ir įmokų kodai“
Mokėjimo paskirtis
Nurodyta lentelėje „Pažymų ir išrašo išdavimo įkainiai ir įmokų kodai“

Informuojame, kad susidariusią permoką arba klaidingai sumokėtą pinigų sumą galima susigrąžinti užpildžius prašymą. Pasirašytą prašymą prašome siųsti el. paštu pagalba@zudc.lt.

Daugiau informacijos teikiama tel. (8 5) 266 0620

 

VĮ Žemės ūkio informacijos ir verslo centro informacija