Parama administruojama ir lėšos išmokamos vadovaujantis Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinių intervencinių priemonių („Investicijos į ilgalaikį turtą, tyrimus, eksperimentinę ir inovatyvią gamybą ir kitus veiksmus“, „Produktų pardavimų skatinimas ir komercinės vertės didinimas“, „Atsekamumo ir sertifikavimo sistemų įgyvendinimas, produktų kokybės stebėsena“ ir „Produktų pašalinimas iš rinkos“) vaisių ir daržovių sektoriuje įgyvendinimo taisyklėmis.
Priemonės tikslas
Didinti sektoriaus konkurencingumą ir rinkodaros bei gamybos procesų optimizavimą, skatinti naujų gamintojų organizacijų steigimą ir jų veiklą.
Priemonių specialieji tikslai ir poreikiai nurodyti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano vaisių ir daržovių sektorinėje intervencinėje priemonėje. Priemonės prisideda prie šių nacionalinių žemės ūkio ir kaimo plėtros poreikių įgyvendinimo:
  • didinti ūkininkų derybinę galią, ypač dalyvaujant trumpose tiekimo grandinėse;
  • skatinti ūkių bendradarbiavimą, įskaitant gamintojų organizacijų kūrimąsi;
  • didinti inovatyvių / pažangių technologijų diegimą ūkiuose;
  • skatinti ūkio subjektus gaminti aukštesnės pridėtinės vertės produkciją.
Remiama veikla
Parama teikiama pripažintų vaisių ir daržovių gamintojų organizacijų įgyvendinamoms ir patvirtintoms 3–5 metų veiksmų programoms finansuoti.
Galimi pareiškėjai
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) pripažintos vaisių ir daržovių gamintojų organizacijos.
Paramos forma ir intensyvumas
Parama teikiama negrąžintinos subsidijos forma, kompensuojant gamintojų organizacijos faktiškai patirtas tinkamas finansuoti išlaidas be pridėtinės vertės mokesčio. Faktiškai patirtos ir įtrauktos į gamintojų organizacijos apskaitą išlaidos turi būti pagrįstos gamintojų organizacijos pateiktais dokumentais.
Parama negali viršyti 50 proc. arba, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 2021/2115 52 straipsnio 3 dalyje, 60 proc. faktinių veiksmų programos išlaidų, arba 80 proc. ir 100 proc. atskirų veiksmų programos išlaidų, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 2021/2115 52 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse, tačiau negali būti didesnė nei 4,1 proc. pripažintos vaisių ir daržovių gamintojų organizacijos parduodamos produkcijos vertės. Šis procentinis dydis gali būti padidintas iki 4,6 proc., jeigu suma, kuri viršija 4,1 proc., naudojama tik Reglamento (ES) Nr. 2021/2115 52 straipsnio 2 dalies 2 pastraipoje nurodytais atvejais.
Paraiškų rinkimo etapui, kad būtų įsteigtos gamintojų grupės ir organizacijos žemės ūkio sektoriuje, skirta 750 000 Eur paramos lėšų.

Aktuali informacija:

 

Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.