Senatvė – tai gražus gyvenimo etapas, praturtintas patirtimi, išmintimi ir ramybe. Tačiau, kaip ir kiekviename gyvenimo etape, susiduriama su  iššūkiais ir sunkumais.

Kone didžiausias sunkumas, tai sumažėjusios fizinės galimybės, pablogėjusi fizinė bei emocinė sveikata. Pastebimas senyvo asmens vienišumas, nepriteklius. Dėl to žmogui darosi vis sunkiau savimi pasirūpinti ir  pilnavertiškai gyventi. Svarbiausia, kad sunkumų turintys senjorai ar jų šeimos nariai išdrįstų ieškoti pagalbos ir kreiptųsi į specialistus ir  socialinius darbuotojus, kad būtų suteiktos socialinės paslaugos, kurios palengvintų senyvo amžiaus žmonių kasdienybę ir suteiktų galimybę kuo ilgiau gyventi savo namuose.

Kokių socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) reikia, nustato savivaldybės paskirti socialiniai darbuotojai, atsižvelgdami į asmens (šeimos) nesavarankiškumą ir jo galimybes savarankiškumą ugdyti arba jį kompensuoti socialinėmis paslaugomis. Organizuojant pagalbą,  ji derinama su užimtumu, asmens sveikatos priežiūra ir specialiosios pagalbos priemonėmis, padedant palaikyti ryšį su šeima, artimaisiais ir visuomene.  Laukuvos seniūnijoje dažniausiai teikiamos pagalbos į namus paslaugos ir integrali pagalba. Jas seniūnijoje gauna apie 40 asmenų.

Pagalbos į namus paslaugos padeda asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.  Šias paslaugas gali gauti asmenys, kuriems nustatytas pagalbos į namus poreikis.

Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga) – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Ši pagalba  teikiama asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis ir (arba) turintiems didelių specialiųjų poreikių dėl  psichikos sutrikimų.

Šiomis paslaugomis siekiama padėti suaugusiems šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius ir senyvo amžiaus artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, teikiant konsultacijas šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius ir senyvo amžiaus artimuosius slaugos ir priežiūros klausimais.

Kviečiame gyventojus ir jų artimuosius kreiptis socialinės  pagalbos į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyrių ar seniūniją pagal deklaruotą ar faktinę gyvenamąją vietą, kur vadovaujantis Šilalės rajono socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu bus įvertinti kriterijai ir socialinių paslaugų poreikis, bus rekomenduota  paslauga, pagalba pagal asmens ar šeimos  asmeninius poreikius.

Laukuvos seniūnijos socialinė darbuotoja  Svietlana Šniaukienė