2023-06-22

Informuojame V. V., kad į Šilalės rajono savivaldybės administraciją su prašymu organizuoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, suformuoti naują valstybinės žemės sklypą, esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto registre įrašytą jų tiesioginę paskirtį, esantį Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Laukuvos mstl., Taikos g. 8, kreipėsi  vienas iš savininkų. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 2 dalimi, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo  ir  pertvarkymo  projektų  rengimo  taisyklių  patvirtinimo“,  (toliau  – Taisyklės)  57 punktu, informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje Jūs, kaip žemės sklypo (savininkas ar naudotojas), turėsite galimybę sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir pasiūlymų teikimą.

Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS ZSFP-122375.

Atsižvelgdami į tai, prašome Jūsų prisijungti prie ŽPDRIS. Darbo su ŽPDRIS principai yra aprašyti Vartotojo vadove paslaugų gavėjui (užsakovui), kurį Jūs rasite adresu www.zpdris.lt.

Kontaktinis asmuo – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus  vyriausioji specialistė Lina Pudžemytė-Gaidamavičienė, Šilalė, J. Basanavičiaus g. 2-1,  216 kab., tel. (8 449) 4 53 35.