Šilalės rajono savivaldybės skelbtam Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programų konkursui pateikta 19 paraiškų, lėšų poreikis 75 728 Eur. Savivaldybės biudžete vaikų vasaros poilsiui buvo suplanuota 30 000 Eur.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. DĮV-360 ,,Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono savivaldybės Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei įgyvendinti“ finansavimas iš savivaldybės biudžeto paskirtas:

Eil. Nr. Teikėjas Programos pavadinimas Skirtas finansavimas
1. VšĮ Etnoklubas ,,ETNOKULTŪROS KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS“ 5000
2 Laisvoji mokytoja Giedrė Fasci

 

,,Prie Paršežerio

1 200
3. VšĮ R. Matučio sporto klubas ,,Vasaros krepšinio stovykla

Nidoje“

 

800
4. VšĮ Mindaugo Čepausko sporto klubas ,,Lūšiukų vasaros krepšinio stovykla 2023

800
5. VšĮ ,,Baltas projektas
,,Atsigauk, atgauk, gauk“

 

1 000
6. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija ,,Minčių restauracija“ 3 100
7. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba ,,Pažink, sužinok, pamatyk ir kitam pasakyk“ 1 000
8. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija ,,Smalsučiai“

 

1 500
9. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija ,,Mūsų laikas“

 

1 000
10. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija ,,Keliauk, pažink, pramogauk“ 3 400
11. Šilalės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras ,,Sveika vasara“ 1 000
12. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija ,,Sportuok, keliauk, pažink – 3“ 1 200
13. Šilalės sporto mokykla (baseinas)

 

,,Vaikų mokymo plaukti stovykla

3 400
14. Sporto klubas ,,Vėža“

 

,,Nereali Olimpinė savaitė“ 800
15. Laukuvos stalo teniso klubas

 

  100
16. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio  gimnazija ,,Atraskime kartu“ 1 300
17. Šilalės suaugusiųjų mokykla

 

,,Aktyvi ir spalvota vasara“ 600
18. Šilalės meno mokykla ,,Pučiamųjų instrumentų orkestro ,,Šilas“ vasaros stovykla“ 2 000
19. VšĮ Žmogaus socialinės integracijos centras ,,Patirk vasarą“ 800
Iš viso 30 000