Tradiciškai pirmąjį liepos savaitgalį minima Globėjų diena. Jai paminėti visą savaitę, nuo birželio 26 d. iki liepos 2 d., Lietuvoje organizuojami įvairūs renginiai. Ne išimtis ir Šilalė, kur taip pat vyko veiklos, kurių metu aptarta ir pristatyta globos svarba, globėjo vaidmuo ir jo prasmingumas.

Birželio 27 d. Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Globos centro iniciatyva Šilalėje pirmą kartą organizuota apvalaus stalo diskusija globojamų (rūpinamų) vaikų tema. Šilalės rajone vis dar išlieka neigiamos nuostatos apie globą, todėl šios diskusijos metu buvo siekiama rasti sprendimus, kaip sumažinti įsisenėjusius stereotipus ir padėti tiek globėjams, tiek globotiniams. Viena pagrindinių diskusijos temų – pagalba globotiniui, kuris patekęs pas globėjus ir pakeitęs gyvenamąją aplinką, susiduria su emociniais išgyvenimais bei švietimo sunkumais. Apie sunkumus švietimo srityje ir galimus pagalbos būdus diskutavo susitikime dalyvavę Šilalės rajono savivaldybės vadovai, Turto ir socialinės paramos skyriaus specialistai, ugdymo įstaigų, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų ir Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Šilalės rajono savivaldybėje atstovai.

Diskusijų metu prieita išvada, jog būtina kalbėti su globėjais, kad jie dalintųsi globotinių patiriamais sunkumais su švietimo įstaigų atstovais, drauge ieškoti sprendimo būdų. Panašią diskusiją rugsėjo mėnesį planuojama vesti su globėjais, o spalio mėnesį ir su pedagogais.

Tikimasi, jog susitikimo metu aptartos ir išdiskutuotos temos bei apsvarstyti kūrybiniai sprendimai prisidės prie tolesnės globos sistemos stiprinimo bei garantuos kokybiškesnes paslaugas ir kitą pagalbą globėjams bei jų globojamiems vaikams.

Kitą dieną, birželio 28-ąją, Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose organizuota kraujo donorystės akcija „Aukodamas kraują gelbsti žmogaus gyvybę, o tapęs globėju-vaiko gyvenimą“. Jos metu visiems, besidomintiems vaiko svečiavimosi, globos ir įvaikinimo klausimais, suteikta išsami informacija. Po to įgyvendinta akcija „Atrakink geležinę širdį“. Geležinė širdis atrakinta Vilniuje, o jos širdies dulkės, simbolizuojančios gerumą ir meilę, pasklido po visą Lietuvą ir pasiekė kiekvieną miestą, miestelį ir kaimą. Jos paskleistos ir Šilalėje.

Globa ar įvaikinimas – ypatinga dovana ir vaikui, ir šeimai. Be tėvų globos likęs vaikas turi galimybę augti juo besirūpinančioje ir palaikančioje šeimoje. Minint Globėjų dieną, kviečiame visus, neabejingus vaikų likimams žmones pasidalinti savo namų šiluma ir tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais vaikams, netekusiems tėvų globos.

Daugiau informacijos apie globą galite rasti čia http://www.silalesspn.lt/globos-centro-funkcijos/

Šilalės rajono savivaldybės administracija