Informuojame, kad Simėnų, Ivankių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete (unikalus kodas 23922) Šilalės rajono sav., Bijotų sen., Simėnų k., bei Simėnų, Ivankių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalnio, vad. Aukuro kalnu (unikalus kodas 3346), Simėnų, Ivankių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete priešpilio (unikalus kodas 38270), Simėnų, Ivankių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete gyvenvietės (unikalus kodas 23923), individualūs apsaugos reglamentai ir jų tvirtinimo aktai registruoti Kultūros vertybių registre.

Visi duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre adresu http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija