Nuo birželio 2 d. Šilalės rajono savivaldybės vicemerų pareigas pradėjo eiti Jolanta Skrodenienė ir Ignas Gužauskis.  Šias pareigas einantys valstybės tarnautojai tiesiogiai pavaldūs merui.

J. Skrodenienė bus atsakinga už socialinės, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros ir sporto, jaunimo reikalų sritį, Savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų bei Savivaldybės biudžetinių įstaigų veiklos efektyvinimą, koordinuos Savivaldybės tarybos ir mero bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio šalių atstovybėmis, organizuos ir rengs užsienio šalių atstovų priėmimus.

I. Gužauskis koordinuos Savivaldybės investicijų ir projektų įgyvendinimą, finansų ir turto valdymą, strateginių planų rengimą, kaimo reikalų ir Savivaldybės viešųjų įstaigų bei uždarųjų akcinių bendrovių veiklos efektyvinimą, bus atsakingas už Savivaldybės tarybos ir mero bendradarbiavimą su rajono verslininkais, turizmo plėtrą, mobilizacijos, civilinės saugos ir ekstremalių situacijų valdymą, organizuos ir rengs Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės ir ministerijų atstovų priėmimus.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija