Balandžio 25–29 dienomis oficiali keturių Tauragės regiono savivaldybių – Šilalės, Jurbarko, Tauragės ir Pagėgių – delegacija, taip pat atstovai iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Tauragės regiono plėtros tarybos (toliau – TRPT) ir Centrinės projektų valdymo agentūros lankėsi Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Badeno-Viurtembergo žemėje. Vizito tikslas – įgyvendinant Funkcinės zonos „Tauragė+“ projektą, susipažinti su Vokietijos Federacinės Respublikos savivaldybių bendradarbiavimo patirtimi.

Pirmąją vizito dieną vyko susitikimas su Badeno-Viurtembergo žemės parlamento nariais ir Vokietijos miesto asociacijos atstovais, kurie plačiau papasakojo apie Vokietijos valdymo formą, bendradarbiavimą tarp valstybinių ir savivaldybės lygių institucijų, viešojo administravimo sistemą. Susitikimo metu kalbėta ir apie mūsų regioną, apie kurį plačiau papasakojo TRPT direktorė Jurgita Choromanskytė, pažymėdama, jog dėl ribotų resursų keturios mūsų regiono savivaldybės yra sutarusios bendradarbiauti ir teikti tam tikras paslaugas kartu. Bendradarbiaujame viešojo transporto maršrutų srityje, tęsiame projektus turizmo, investicijų, sveikatos srityse. Panašiose srityse bendradarbiauja ir Vokietijoje esančios savivaldybės. Tiek Vokietijos parlamento nariai, tiek miesto asociacijos atstovai pažymėjo, jog skaitmeninimo tema Vokietijai šiuo metu ypač aktuali ir šiuo klausimu jie galėtų pasimokyti iš Lietuvos. Tą pačią dieną taip pat lankytasi Vidaus reikalų ministerijoje, kuri atsakinga už regionus ir savivaldybes. Šio susitikimo metu kalbėta apie šios institucijos funkcijas, uždavinius, kurie susiję su policijos veikla, krizių valdymu, savivaldybių temomis, valstybės tarnautojų veikla, skaitmeninimu ir kt. Pirmoji diena baigta apsilankymu Štutgarto centrinėje stotyje, kur įgyvendinamas geležinkelio ir miesto plėtros projektas „Štutgartas 21“. Projekto įgyvendinimo metu statoma nauja 120 km geležinkelio atkarpa, jungianti Europos geležinkelių magistralę. Kaip teigė projektą pristatantys šio miesto savivaldybės atstovai, Lietuva taip pat deda pastangas prisijungti prie šio maršruto. Statybas planuojama pabaigti 2025 m. gruodžio mėnesį.

Antrąją stažuotės dieną delegacija vyko į Heilbroną, kur lankėsi didžiausiame Vokietijos mokslo centre „Experimenta“. Ši vieta lankytojus stebina nepaprasta pasiūlos įvairove ir išskirtinėmis eksperimentavimo, žinių ir naujovių galimybėmis. Delegacija taip pat susitiko su „proRegion“ organizacijos atstove, kuri informavo, jog tai privati iniciatyva, gimusi iš gyventojų ir ginanti regionų interesus, lankėsi Amatų rūmuose, kur Regioninės asociacijos atstovai, kurie yra kaip moderatoriai tarp savivaldybių ir Vokietijos žemių, aptarė įgyvendinamus svarbiausius projektus, išskyrė, jog regionui svarbu turėti gerą infrastruktūrą, kelti darbuotojų kvalifikaciją ir kt.

Stažuotės metu delegacijos atstovai  taip pat lankėsi Krailsheime, kur susitiko su šio miesto savivaldos atstovais. Krailsheimas – Jurbarko savivaldybės miesto partneris. Šio vizito metu buvo apsilankyta savivaldybėje, kur papasakota tiek miesto, tiek savivaldos istorija, aptarta darbo specifika.

Stažuotės metu aplankytos ir kitos įstaigos bei objektai. Į beveik visus iš jų delegaciją iš Lietuvos lydėjo Lietuvos garbės konsulas Wolfgan Hermann Von Stetten.

Primename, jog Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija parengta siekiant nustatyti kelioms savivaldybėms svarbius probleminius klausimus, kurių sprendimui reikia bendrų veiksmų, visų pirma skirtų užtikrinti gyventojų poreikius atitinkančių kokybiškesnių paslaugų prieinamumą ir geresnį darbo vietų pasiekiamumą. Tauragės funkcinę zoną sudaro Šilalės, Tauragės, Jurbarko ir Pagėgių savivaldybės.

Daugiau informacijos apie Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategiją galite rasti paspaudę čia.

Šilalės rajono savivaldybės administracija