Vadovaudamiesi numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 42 punktu informuojame, kad 2023 m. balandžio 24 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė įsakymą Nr. DĮV-259 „Dėl adresų suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Padievaičio kaime“.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiąją specialistę Liną Pudžemytę-Gaidamavičienę, el. p. lina.gaidamaviciene@silale.lt