Vadovaudamiesi Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų visos dienos ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ 1.1 papunkčiu, 12 punktu, skelbiame Ikimokyklinio ugdymo grupės laukiančiųjų eiles.

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos Upynos skyrius 2023 m. ikimokyklinio ugdymo vaikų eilė 

Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ 2023 m. vaikų eilė 

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija 2023 m. ikimokyklinio ugdymo vaikų eilė

Šilalės r.  Kvėdarnos darželis „Saulutė“  2023 m. vaikų eilė  

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos Pajūralio skyrius 2023 m. ikimokyklinio ugdymo vaikų eilė 

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija 2023 m. ikimokyklinio ugdymo vaikų eilė

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija 2023 m. ikimokyklinio ugdymo vaikų eilė