Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. D1-10 redakcija) patvirtintas želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisykles yra nustatyti mažiausi leistini atstumai iki kaimyninio sklypo ribos, kai želdiniai veisiami be šio sklypo savininko, valdytojo ar įgalioto asmens sutikimo raštu.

Norint veisti želdiniu arčiau negu numatyta aukščiau minėtose taisyklėse reikalingas kaimyninio sklypo savininko, valdytojo ar įgalioto asmens sutikimas raštu.

MAŽIAUSI LEISTINI ATSTUMAI IKI KAIMYNINIO SKLYPO RIBOS, KAI ŽELDINIAI VEISIAMI BE ŠIO SKLYPO SAVININKO, VALDYTOJO AR ĮGALIOTO ASMENS SUTIKIMO RAŠTU

Eil. Nr. Veisiamas medis, krūmas, gyvatvorė Sklypo pusė (azimutas vizuojant iš sklypo centro) Mažiausias leistinas atstumas iki kaimyninio sklypo ribos, m
1. medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti aukštesni kaip 3 m arba formuojami aukštesni kaip 3 m šiaurinė pusė

(tarp 315o ir 45o)

5
kitos pusės 3
2. medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti nuo 2 iki  3 m aukščio arba formuojami iki 3 m aukščio iš visų pusių 2
3. medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti iki  2 m aukščio arba formuojami iki 2 m aukščio iš visų pusių 1
4. gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus, formuojama iki 1,3 m aukščio šiaurinė pusė

(tarp 315o ir 45o)

1
5. gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus, formuojama iki 2 m aukščio kitos pusės, nei nurodyta priedo 4 punkte 1
6. lianos iš visų pusių 0,5

 

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrius