Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus iniciatyva pateikus paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) dėl namų ūkiuose susidariusių asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimo, transportavimo ir saugaus šalinimo, gautas 25 297,47 Eur finansavimas.

Įgyvendinant „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų surinkimas ir šalinimas“ projektą, apvažiavimo būdu iš gyventojų surinkta ir saugiai pašalinta 164,64 tonos asbesto atliekų. Visa įgyvendinto projekto vertė 30 579,41 Eur.

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėja
Virginija Bukauskienė