Gegužės 19 d. Šilalės rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko jaunimo atstovų į Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimai. Dalyvauti jaunimo atstovų rinkimuose šiais metais išreiškė norą 8 jaunuoliai, kurie atstovauja ne tik Šilalės rajono savivaldybėje veikiančias jaunimo bei su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalias jaunimo grupes ar mokinių savivaldą, bet ir patys išsikėlė savo kandidatūrą.

Kiekvienam kandidatui buvo suteikta galimybė prisistatyti, o visuotinio susirinkimo dalyviai galėjo užduoti juos dominančius klausimus.

Jaunimo atstovai buvo renkami viešo visuotinio jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų, veikiančių Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje, susirinkimo metu. Susirinkime išreiškė norą dalyvauti 13 deleguotų atstovų turėjusių balso teisę jaunimo atstovų rinkimuose.

Slaptu balsavimu išrinkti penki jaunimo atstovai, kurie du metus atstovaus Šilalės rajono savivaldybės jaunimui: Gabija Jakaitė, Rokas Auryla, Austėja Ignotaitė, Akvilė Grikšaitė, Viltė Kybartaitė.

Sveikiname naujai išrinktus savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narius bei linkime aktyviai atstovauti jaunimo interesams, bendradarbiaujant bei priimant svarbius sprendimus jaunimo politikos klausimais.

Jaunimo reikalų koordinatorė
Vaida Janulevičienė