IN MEMORIAM
Galina Viščiuvienė
1940-2023

Būtis kaip sapnas – buvo ir nėra.
Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės…
Žmogus – tik dulkė, vėjo atnešta,
Bet skausmas jo gilus kaip visata
Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės,

Dovanoję gyvybę, šviesą ir meilę…

2023 m. gegužės 21 d. keliu į Amžinybę iškeliavo ilgametė Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio  gimnazijos mokytoja Galina Viščiuvienė.

Galina Viščiuvienė gimė 1940 m. gruodžio 27 d. Orlovo srities Žizdricho rajono Zikejevos kaime. Prasidėjus karui ir vokiečių okupacijai, Galina su mama buvo atkeltos į Lietuvą. 1947 metais apsigyveno Kaltinėnuose, lankė vietos mokyklą. Baigusi Varnių vidurinę mokyklą 1959 metais įsidarbino mokytoja Kaltinėnų vidurinėje mokykloje, dėstė fizinį lavinimą, muziką, rusų kalbą. 1981 -1996 m. dirbo su parengiamųjų ir pradinių klasių mokiniais.

Galina Viščiuvienė ne tik mokė vaikus skaityti ir rašyti, bet ir ugdė jų meninius gebėjimus, daug dėmesio skyrė fiziniam lavinimui. Jos pradinukai visada išsiskyrė ypatingais gebėjimais, buvo rajono konkursų, varžybų nugalėtojai. Gabi, kūrybinga, reikli sau ir kitiems, teisinga ir atsakinga, mokytoja pelnė mokinių, kolegų, bendruomenės meilę ir pagarbą. Išaugino du nuostabius vaikus – dukrą Ligitą ir sūnų Lionginą.

Išėjo mokytoja – šviesuolė, švietimui ir mokyklai atidavusi gražiausius savo gyvenimo metus.
Išėjo asmenybė, kuriai didžiausia vertybė visada buvo Žmogus, o Laimė – darbas, atsakomybė, pareiga.

Žmogaus gyvenimas yra tiek gražus, kiek jis prasmingas. O prasmė matuojama meile savo artimui ir gerais darbais. Šias gyvenimiškas taisykles mokytoja Galina Viščiuvienė įprasmino savo šviesiu gyvenimu.

Liūdesys tik nulenkė mūsų galvas prieš gerbiamą Mokytoją, bet nepajėgs ištrinti jos iš atminties…

Nuoširdžiai užjaučiame velionės šeimą ir artimuosius.

 

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos bendruomenė