Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl pritarimo dalyvauti Projekte „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamame iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų“ (toliau – Projektas), pritarta atrinkto partnerio – Šilalės suaugusiųjų mokyklos dalyvavimui Projekte.

Projekto tikslas – prisidėti prie ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos.

Paslaugoms/veikloms įgyvendinti iš Projekto skirta 6 480,00 Eur.

Šilalės suaugusiųjų mokykla savivaldybėje numato organizuoti šias paslaugas/veiklas asmenims (šeimoms) iš Ukrainos:

  • Lietuvių kalbos mokymas suaugusiems asmenims. Mokymai padės užtikrinti geresnį ukrainiečių pasirengimą laikyti lietuvių kalbos egzaminą. Šiose veiklose ir toliau galės dalyvauti asmenys, kuriems lietuvių kalbos mokymai negali būti organizuojami Užimtumo tarnyboje (neatitinka teisės aktų keliamų reikalavimų – yra dirbantys, senyvo amžiaus, nedarbingi ir pan.). Lietuvių kalbos mokymai vyks suderinus su kiekvieno asmens galimybėmis juose dalyvauti, būtų užtikrinamos visos reikiamos priemonės ir konsultacijos dalyvauti veiklose.
  • Mentorystė moterims migrantėms integracijai į darbo rinką. Veiklos tikslas – suteikti paramą moterims migrantėms ieškantis užimtumo galimybių, tobulinantis įgūdžius ir keliant kompetencijas, užmezgant perspektyvius įsidarbinimui ryšius. Specialistai organizuos išvykas į  rajone veikiančias įvairias gamybines, konsultacines, paslaugų srities ir kitas organizacijas. Bendradarbiaujant su karjeros specialistu, projekto dalyviams bus suteikta informacija apie įsidarbinimo galimybes Šilalės rajone ir už jos ribų. Vyks supažindinimas su Šilalės rajono darbo rinkos ypatumais, galimybėmis. Pagal poreikį ir galimybes bus suorganizuojami apsilankymai vietiniuose ūkiuose, gamyklose, verslo subjektuose.
  • Savipagalbos grupių moterims ir vaikams organizavimas (streso ir sunkių emocijų valdymui). Veiklos tikslas – suteikti įrankius streso ir sunkių emocijų valdymui trečiųjų šalių piliečiams (moterims ir vaikams) bei įgalinti juos išmokti spręsti kylančius kasdienius sunkumus savarankiškai. Projekto metu planuojama suorganizuoti ne mažiau kaip 8 savitarpio pagalbos grupes, kurias lankytų ne mažiau kaip 24 asmenys. Veiklų metu planuojama suteikti patalpas susitikimams, susibūrimams ir vakarojimams. Įvairių sričių specialistų (kiekvieną susitikimą vis kitas specialistas) kuruojamų savitarpio pagalbos grupių metu, Projekto dalyviai taip pat turės galimybę susipažinti su rajonu, jo istorija, aplankyti ir pamatyti lankomiausias Šilalės rajono vietoves, sužinoti įdomių istorinių faktų. Susitikimų metu planuojama vykdyti kūrybines dirbtuves, edukacijas, kuriose mamos ir vaikai bus motyvuojami pozityviai mąstyti, bendrauti ir pan. Vieno iš vakarojimų metu bus sudaryta galimybė asmeniškai pasikonsultuoti su karjeros specialiste, taip pat bus sudarytos galimybės projekto dalyviams praleisti laiką vieniems, pasidalyti savo įgyta patirtimi, mintimis bei išgyvenimais.

Projekto įgyvendinimo koordinatorius – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Kontaktinis asmuo konsultacijoms su Projektu susijusiais klausimais: Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Ramūnė Rumšienė, tel. 8 449 57367, el. p. ramune.rumsiene@silale.lt.

Šilalės rajono savivaldybės informacija