Šilalėje gegužės 10 d. lankėsi ir su Šilalės rajono savivaldybės meru Tadu Bartkumi ir  administracijos specialistais susitiko  institucinės globos pertvarkos procesų Tauragės ir Marijampolės regionų ekspertė Marijona Janavičienė. Pasitarimo metu aptarta Šilalės rajono savivaldybės administracijos kartu su Centrine projektų vykdymo agentūra pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamą socialinės globos pertvarką vykdomo projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šilalės rajone“ eiga ir kiti aktualūs klausimai.

Šiuo projektu siekiama sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, sudaryti sąlygas asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas.

Įgyvendinant šį projektą Žadeikių buvusios mokyklos pastate įrenginėjamos socialinės dirbtuvės, kurios bus pritaikytos socialinių dirbtuvių veikloms: daržovių auginimui, šaldymui ir džiovinimui. Taip pat Žadeikiuose, bibliotekos patalpose, įrenginėjami grupinio gyvenimo namai, dar vieni nauji grupinio gyvenimo namai statomi Kvėdarnoje.

Susitikimo metu kalbėta apie tai, ką dar būtina atlikti įgyvendinant minėtą projektą, trumpai aptarti galimi ateities projektai, susiję su socialine sritimi, bei kiti aktualūs klausimai.

Pasitarime taip pat dalyvavo Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas, laikinai einantis administracijos direktoriaus pareigas, Artūras Mikalauskas, Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas Martynas Remeikis ir vyriausioji specialistė Vita Monkevičienė, Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Ramūnė Rumšienė.

Šilalės rajono savivaldybės administracija