Nuo gegužės 15 d. pagal Šilalės rajono savivaldybės mero Tado Bartkaus 2023 m. gegužės 10 d. potvarkį Nr. MPP-82, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas pradėjo eiti Andrius Jančauskas.

„Esu dėkingas merui Tadui Bartkui už išreikštą pasitikėjimą ir džiaugiuosi, kad tapau komandos dalimi, su kuria sieksime, kad rajonas žengtų tvirtus ir ryžtingus žingsnius į priekį“ – sakė naujasis administracijos direktorius. Pirmiausia A. Jančauskas planuoja susipažinti su administracijos skyrių, savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų darbuotojais, aptarti jiems aktualius darbus ir klausimus. Prie prioritetinių darbų administracijos direktorius taip pat priskiria ir teikiamų paslaugų kokybės ir gyventojų aptarnavimo gerinimo klausimus.

A. Jančauskas gimė 1990 m. balandžio 16 d. Šilalės rajono Kvėdarnos miestelyje.

2009 m. baigė Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnaziją ir įstojo į Kauno technologijos universitetą, kur  2013 metais įgijo bakalauro diplomą.

Baigęs studijas, 2013 m. pradėjo dirbti Tauragės apskrities vyriausiajame policijos komisariate, ėjo įvairias pareigas.

Nuo 2021 m.  birželio 8 d.  iki 2022 m. gruodžio 1 d. ėjo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktoriaus pareigas.

Primename, kad nuo balandžio 1 d. įsigaliojęs naujasis Vietos savivaldos įstatymas įnešė nemažai pokyčių, susijusių su Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų traktavimu. Administracijos direktorius nebėra savivaldybės vykdomoji institucija, nuo šiol jis laikomas mero politinio pasitikėjimo valstybės tarnautoju, vykdančiu savivaldybės administracijos vadovo funkcijas. Vadovaujantis naująja tvarka, administracijos direktorių į pareigas vienasmeniškai skiria ir iš jų atleidžia meras.

Šilalės rajono savivaldybės administracija