Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) informuoja, kad teisinių paslaugų informacinėje sistemoje (toliau – TEISIS) yra įdiegtas funkcionalumas pateikti prašymus dėl mediacijos paslaugų gavimo elektroniniu būdu.

Tarnyba pažymi, kad tokiais atvejais, jei gyventojui yra reikalinga valstybės užtikrinamos mediacijos paslauga kituose ginčuose ar pareiškėjas nėra pasinaudojęs privalomąja mediacija šeimos ginčuose, pirmiausia padedama užpildyti prašymą dėl mediacijos paslaugų gavimo.

Primename, kad valstybės užtikrinamos neteisminės mediacijos paslaugą (nei šeimos ginčuose) gali gauti gyventojas, jeigu asmuo atitinka sąlygas gauti valstybės apmokamą antrinę teisinę pagalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą ir pildant prašymą dėl mediacijos paslaugų gavimo teikiami dokumentai, pagrindžiantys reikalavimą, dokumentai, patvirtinantys asmens teisę į teisinę pagalbą ir kitos ginčo šalies sutikimas dalyvauti mediacijoje (nėra vertinama kitos ginčo šalies teisė į teisinę pagalbą). Mediacijos paslauga tokiais atvejais apmokama 100 procentų, nepaisant, jeigu inicijuojantis prašymo pateikimą asmuo turi teisę į teisinę pagalbą apmokamą tik iš dalies. Valstybės lėšomis apmokama valstybės užtikrinamos neteisminės mediacijos paslauga už 6 valandas. Mediacija gali būti pratęsiama dar 4 valandoms mediatoriaus iniciatyva.

Šeimos ginčų atvejais, asmenys pirmiausia privalo pasinaudoti privalomąja mediacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymu. Šiais atvejais pildomas prašymas dėl privalomosios mediacijos paslaugų teikimo ir pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Atkreiptinas dėmesys, kad prašymai dėl privalomosios mediacijos gali būti pildomi atskirais prašymais: jeigu dėl privalomosios mediacijos kreipiasi viena iš ginčo šalių, sistemoje pildomas vienos ginčo šalies prašymas. Jeigu kreipiasi abi ginčo šalys ir turi pasinaudoti privalomosios mediacijos procedūra, pildoma abiejų ginčo šalių prašymo forma. Privalomosios mediacijos atvejais valstybė kompensuoja mediacijos paslaugą už 6 valandas.

Atsižvelgiant į tai, prašome pildyti prašymus TEISIS sistemoje ir juos Tarnybai teikti per sistemą.

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba